Folkrätts-
bevakningen

Välkommen


4 januari 2017

Syrien

Flagga

Den här webbplatsen handlar om Syrien. Den heter Folkrättsbevakningen därför att andra länder bryter mot folkrätten i försöken att störta Syriens regering.


Sidan Nyheter och kommentarer, bl.a:

Vapenvila, 1 januari 2017

Aleppo augusti 2016, 5 oktober 2016

Intervju med president Assad 13 juli 2016, 18 juli 2016


Syrien har stått emot trycket

Det är inte islamister som ligger bakom kriget i Syrien. De har utnyttjats av dem som verkligen ligger bakom.

Händelserna i Syrien och Libyen våren 2011 liknar varandra. I båda fallen började det med vad som kallades den arabiska våren, men som var maskerade försök av Väst att ändra de politiska förhållandena i Nordafrika och Mellanöstern.

Vi kan se på Libyen. När al Qaeda hade skapat en tillräckligt svår situation i landet, så lyckades de verkliga kuppmakarna få FN:s säkerhetsråd att besluta om flygförbudszon och skydd av civilbefolkning. Därefter missbrukade Nato FN-beslutet och bombade mål i Libyen, störtade regeringen, skapade kaos i landet och blev av med en självständig stat. Läs mer om Libyen här. För Syrien fanns liknande planer, men där blev det inget FN-beslut.

USA, Nato och Israel har försökt att besegra Syrien med krig genom ombud. Soldater och vapen fördes in från bl.a. Nato-landet Turkiet och Libyen. Finansiering gick bl.a. genom USA:s marionett Saudiarabien. Syrien blev dock den plats där krigsmakarna misslyckades och körde fast.

Det är Syriens folk, dess väpnade styrkor och regering som till ett högt pris har stått emot trycket från Väst.

Nu väntas fredssamtal under FN:s beskydd börja 25 januari 2016. Samtalen planeras bli i Genève, där förberedelser har pågått i oktober och november. Läs mer här.


Vi bör:

a) Bevaka staters rätt att själva bestämma inom sina gränser och slippa yttre inblandning. Bara FN:s säkerhetsråd kan besluta om annat.

b) Bevaka att folkrätten diskuteras och förs in i diskussionen om vad som händer i världen.

Vad är folkrätten?

Du har folkrätten kortfattat, eller åtminstone det viktigaste av den, i Bandungkonferensens tio punkter år 1955.


FN-stadgan

Du hittar info om FN-stadgan här.


Syria Solidarity Movement

Värdefull webbplats med mycket information. Läs lite mer om den här.


SANA

Syrian Arab News Agency, syrisk nyhetskanal.


Vem ligger bakom?

Följande visar att anfallet på Syrien troligen och sammanfattningsvis var ett Nato-projekt.

1. Den amerikanske generalen Wesley Clark fick hösten 2001 veta att USA planerade att attackera och ta bort regeringar i sju länder på fem år: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.
  Video från ett föredrag 3 oktober 2007. 8:14 minuter.

2. En tidigare fransk utrikesminister, Roland Dumas, berättade sommaren 2013: Ungefär två år innan fientligheterna inleddes i Syrien var jag i England i andra ärenden, inte relaterade till Syrien. Jag träffade engelska tjänstemän, och några av dem ... erkände för mig ... att de förbereder något i Syrien. ... England höll på att förbereda rebellernas invasion i Syrien. ... [Varför? frågar programledaren] ... Av det enkla skälet att få bort Syriens regering ...
  Sedan fortsatte han att orsaken var att Syrien hade tagit ställning mot Israel.

Bild Dumas

Se här. 1:20 minuter. Han talar franska, och avsnittet har engelsk textning.

Alltså arbetade grupper både i USA och Storbritannien på planer mot Syrien. Det leder till slutsatsen att det var ett Nato-projekt, dessutom troligen med bidrag från Israel.

3. För Nato-sambandet talar även en uppgift från Thierry Meyssan, grundare och ordförande i Voltaire Network: När jag var i Libyen under 'Västs' attack [våren 2011], fick jag möjlighet att se en rapport från utlandets underrättelsetjänster. Den visade att, den 4 februari 2011 i Kairo, organiserade Nato ett möte för att starta 'den arabiska våren' i Libyen och Syrien. Enligt det dokumentet leddes mötet av [USA-senatorn] John McCain. Läs här.

4. Lägg därtill bidraget från Nato-landet Turkiet. Där har terrorister haft baser och där har de haft militära rådgivare från andra länder.

Israel har genomfört flygangrepp mot Syrien, så vi kan lägga till Israel också.

USA eller Väst eller Nato? USA är den dominerande makten både i Väst och i Nato, men med tiden kommer vi säkert att bli mer bestämda om svaret.

* * *

Slutligen några ord till om videon med Wesley Clark. Under tiden 3:50-4:20 finns något annat intressant, som kan visa en osynlig hand bakom demonstrationer. Han nämner ett shia-uppror i Irak i mars 1991 ... som vi hade provocerat ....


Sprid tips om var information finns

Du kan tillverka inplastade kort med tips om informationskällor. Se sidan Hämta flygblad m.m.